Chúng tôi đồng ý trả hàng & hoàn tiền đối với những trường hợp thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Trong vòng 24h kể từ khi nhận được hàng.
  • Có đầy đủ hình ảnh nhận hàng, video mở hàng hoặc có nhân viên vận chuyển đồng kiểm.

Đối với trường hợp khách hàng đổi ý, chúng tôi chấp nhận trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Khách hàng sẽ được hoàn lại 80% giá trị sản phẩm.